LAS (Lněnička a syn Skuteč)

Závod firmy LAS byl založen panem Lněničkou a Moudrým. Proč nebyl pan Moudrý v názvu uvenden, není známo. S výstavbou podniku se začalo v prosinci 1937 a již na podzim roku 1938 se zde vyráběla pánská a dámská jízdní kola pod značkou LAS. Pracovalo se v hale o rozměrech 50 x 16 m, ke které v roce 1940 přibyla hala další.

V roce 1942 došlo k zastavení výroby jízdních kol a závod začal opravovat motory pro německou armádu. Po osvobození se začaly znovu vyrábět jízdní kola. Nebyly zde však vyráběny všechny součástky, některé se nakupovaly od jiných výrobců.

Po únoru 1948, kdy došlo ke znárodnění, byl závod začleněn do národního podniku Česká zbrojovka Strakonice, jako další kolařské závody v Čechách. V roce 1950 došlo k reorganizaci kolařské výroby a po vytvoření třech n.p. byla skutečská továrna zahrnuta do podniku ESKA. Výroba kol byla zastavena a produkce se specializovala na přední náboje.