Vojtěch Kulhánek, Hradek Králové

Stačí konat malé věci s velkou láskou a pak se změní svět.

                                                                                   Autor neznámý

 

Obchod s jízdními koly na jedné z nejrušnějších královehradeckých ulic pamatují generace cyklistů. Ta střední, z doby, kdy koupě galuskového ráfku nebo dalšího z obou v tuzemsku vyráběných představců byla takovou událostí, že se na ně musel doma šťastlivec alespoň dva dny dívat, než je namontoval na kolo.
Zakladatel firmy Vojtěch Kulhánek byl pradědeček současného majitele. Od roku 1856 provozoval živnost jako strojní zámečník a umělecký kovář. Jeho syn, Vojtěch, postavil v Hradci Králové dva činžovní domy. Starší dům si nechal postavit v roce 1921, kde v prostorách nynější prodejny otevřel první východočeský obchod s velocipédy, motocykly, automobily, šicími stroji, odstředivkami a pneumatikami. Vskutku široký záběr. S výrobou bicyklů začal ještě před pány Laurinem a Klementem! Druhý z domů byl postaven v roce 1927, pan Kulhánek měl v úmyslu vybudovat tam továrnu na kola, tento podnikatelský záměr však nevyšel.

I tak se však živnostník do počátku svého podnikání musel těžce zadlužit. Skutečnost, že se v průběhu roku 1944 podařilo, na tehdejší poměry astronomickou částku, splatit je možné přisoudit jenom mimořádně přesným výpočtům a dlouhodobým odhadům na vývoj situace u nás i ve světě; to vše a mnohem více se muselo skrývat v mozku tohoto brilantního velkoobchodníka. Byly tu však i další nepříznivé okolnosti.

V Hradci Králové byla velká konkurence, vstup do tohoto segmentu podnikání byl proto velmi odvážný. Svého času bylo ve městě činných 10 kolařů. Záběr podnikání bylo nutné postupně uskromnit. Přesto se podařilo uspět. V čem hledat příčiny fenomenálního úspěchu firmy s téměř 150 letou tradicí?
První z příčin úspěchu je určitě nadčasové strategické postavení firmy v centru města. Další je  možné vidět v tradiční, neméně významné orientaci na zákazníka. V neposlední řadě pak síla vůle a duch rodinného podniku.  

Příkladem za všechny budiž prozíravě zvolená otevírací doba. Kolo bylo dříve významným dopravním prostředkem. Míra jeho častého užívání ho pasovala do role spolehlivého dopravce, u kterého však, stejně jako i u jiných lidskou rukou vyrobených strojů, čas od času dojde k únavě materiálu či jiné poruše. Firma stála na pomyslné půli cesty mezi domovy zaměstnanců a budovou nedaleké Škodovky i jiných podniků, jejichž zaměstnanci kol hojně užívali. S jejich brzkým vstáváním se otevírali i dveře do živnosti Vojtěcha Kulhánka, který neměl za cíl nic jiného než pomoci spěchajícím zaměstnancům s častými defekty na jejich velocipédech.

Pan Kulhánek chápal individuální potřeby každého zákazníka na svůj velocipéd. Vyráběl proto i kola na míru. Ve sklepeních pod budovou se každou zimu pájilo až 300 rámů.

Hradecký velkoobchodník Vojtěch Kulhánek. Kolař, strojař, domař, respektive dvojdomař, lidový filosof a majitel majestátné postavy. Je mužem od piky původně s holýma sice, ale pracovitýma rukama a taky plný podnikavosti, pomalu však, krok za krokem, stal se důležitou osobností širokého Hradecka, která už padá na váhu. Vlastenec a panečku, jaký! Znamenitý a přímo tvrdošíjný překladatel cizojazyčných výrazů do češtiny a debatér při kavárenské černé kávě, jakých je po stránce originality málo. Nesporně nejlepší znalec poměrů v Hradci i na vesnicích. Žoviální, společenský a rozšafný muž, který rozumí vtipu, na nějž dovede dáti pohotový flek. Se šedesátkou na krku myslí, že je to teprve malá třicítka. Nu, bať, dobrý kořen staré generace a ten už něco vydrží.

Tak psaly noviny v roce 1933 o Vojtěchu Kulhánkovi

To už se však blíží temné časy – válečné období. S ním přichází i velká nezaměstnanost. Ze strany firmy je tu i tak velká snaha zajistit lidem práci. Pan Kulhánek pronajímá své velké a krásné byty v činžovních domech pro společensky vyšší vrstvy, aby si dopomohl k prostředkům ke splácení úvěru.

S koncem války končí i břímě úvěru, je tu mnoho nových nápadů, firma se opět slibně rozjíždí. Neuplyne ani pár let a k moci se dostává vláda pracujícího lidu. S nástupem nového režimu dostává firma osudovou ránu.

V roce 1949 dochází ke konfiskaci majetku a dílen firmy. Celá rodina je vykázána z bytu, výjimku dostane jenom stará babička. K ní jsou však ještě přiřazeny ještě 3 úplně cizí ženy. Konfiskaci neujde ani autíčko – dětská hračka, kterou můžete vidět na jedné z fotografií. Ve sklepení - skladu firmy jsou objeveny náhradní díly a mnoho dalších věcí nutných k fungování živnosti. Množství zásob je prohlášeno za nadměrné, dochází k vykonstruovanému procesu, Pan Kulhánek je uvězněn, v roce 1951 je v socialistickém vězení komunisty umučen.

 V budově bývalé živnosti je zřízen Technomat – domácí potřeby, byty jsou obydleny. Za dlouhých 40 let však nedojde k žádné byť jen minimální investici, opravě, či rekonstrukci těchto budov. S novou érou se nachází v žalostném stavu. V březnu 1991 dochází k restituci zabaveného majetku, nastavuje se regulované nájemné, z jehož výše nelze v žádném případě uhradit rozsáhlou a nutnou rekonstrukci obou domů a jejich 20 bytových jednotek. Firma si bere obchodní úvěr, s jehož pomocí se jí daří znovu navázat na tradici úspěšného podnikání. 

Východočeská metropole je bezesporu cyklistické město. To pozná každý, kdo tudy, byť jen na chvilku projíždí. Mnohdy temné siluety kolařů na krajích silnic ve večerních hodinách, cyklista jedoucí bez zábrany po chodníku i v protisměru, důchodce odbočující a pak změnu směru oznamující na kole předválečného data výroby. Lidé pracující, kteří „startují po balících“ se zelenou z křižovatky, aby včas odpíchli v „Kolbence“. Rekreační cyklisté, jejichž přibývá přímo úměrně se silou slunečních paprsků. To je vzorek cyklistické obce jako jezdců, a tudíž i zákazníků.
Převládá klientela, která používá bicykl jako dopravní prostředek. Proto vedle nejvyšší kvality dokáže firma nabídnout vše, co je třeba na údržbu i těch nejobyčejnějších kol – široký sortiment, od ventilků přes klínky, ráfky, velopláště, paprsky až k rámům kol. Je důležité mít vše za přijatelnou cenu a v takovém množství, aby při skutečně velkých objemech prodaného zboží nescházeli díly v sezóně, kdy dodavatelé nestačí poptávce, nebo mají dokonce dovolené. Výběr značek kol i komponentů je na našem trhu veliký. Ne v každém případě však znamená alespoň rozumnou kvalitu. Na tom je závislý náš výběr značek kol. Nenaleznete tu vždy to nejlacinější. Často přichází zákazník a požaduje speciální zboží. To není vždy okamžitě, avšak po devíti letech obchodování máme takové možnosti, že lze zákazníka uspokojit téměř vždy a zajistit mu i „top“ materiál. V Shimano servis centru si můžete vybrat komponenty z produkce výrobků SHIMANA a dále pak díly CAMPAGNOLO, ráfky MAVIC i špičkové italské rámy COLNAGO a celou řadu značkových komponentů. Dominantní značkou v horských kolech ve vyšší třídě je Author, který bude vzhledem ke kvalitě cenově nejpřijatelnější, a přitom s jinými značkovými koly přinejmenším kvalitativně srovnatelný.

 

V nabídce jsou horská kola Merida, Giant, Kona, Colnago a další. A jak již bylo řečeno, je možné zajistit téměř vše z náhradních dílů pro kola závodní, ať horská, nebo i silniční. Firma je zvyklá pracovat se zákazníkem a postavit kupříkladu silniční kolo podle individuálního přání.
Nelze však opomenout ani druhou část prodejních aktivit firmy, které jsou soustředěny do Šicího centra. Nejenom, že si zde zákaznice mohou vybrat z velké nabídky šicích strojů značky PFAFF, patřící mezi světovou špičku, ale při té příležitosti si nakoupí i něco z galanterie či metrového textilu. Samozřejmostí je odborné zaškolení, poradenství a servis pro šicí stroje zakoupené v rodinné firmě Vojtěch Kulhánek.

Kontaktní adresa
VOJTĚCH KULHÁNEK s.r.o.
obchod jízdními koly a šicími stroji
tř. Karla IV. 662
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

www.vseprokolo.cz

 

Vypracoval: Tomáš Žďára, FES, 2. ročník Management podniku